ບໍລິການ

ຄວາມສຸກຂອງທ່ານຄືການບໍລິການຂອງເຮົາ

CEO Training Center Laos

ຄອມພິວເຕີ ແລະ ພາສາອັງກິດ ເພື່ອອົງກອນ

ຝຶກອົບຮົມ

ປັດຈຸບັນທາງບໍລິສັດ ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການຝຶກອົບຮົມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໄອທີ ໃຫ້ກັບທາງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໂດຍວ່າປະກອບດ້ວຍທີມຮັບຜິດຊອບວຽກງານຝຶກອົບຮົມທີ່ເປັນອາຊີບ ໃນຫຼາຍໆສາຂາໄວ້ຄອຍບໍລິການທ່ານ

ພັດທະນາ

ໃນເບື້ອງຂອງການພັດທະນາ ບໍລິສັດໄດ້ໃຫ້ບໍລິການພັດທະນາບໍ່ວ່າຈະເປັນລະບົບຮາດແວ ແລະ ຊອບແວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລະບົບໂອທີ ແບບຄົບວົງຈອນ ເຊິ່ງພວກເຮົາ ມີທີມງານທີ່ມີຄຸນນພາບ ໄວ້ຄອຍໃຫ້ບໍລິການທ່ານຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ເຕັມອົກເຕັມໃຈທີ່ສຸດ.

ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ

ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ອົງກອນທາງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຖືໄດ້ວ່າເປັນອີກໜຶ່ງພາລະບົດບາດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ພວກເຮົາໄດ້ທໍາການດໍາເນີນການຕັ້ງແຕ່ມື້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ ແລະ ກຳລັງດໍາເນີນການຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຕ້ອງການຂອງບັນດາຫ້າງຮ້ານ, ບໍລິສັດ ອົງການສໍານັກງານຂອງລັດຕ່າງໆ.


CEO Training Center ເຟີເຟັກໃນທຸກການບໍລິການ ດ້ານໄອທີ

KZD Editor


ຢ່າເປັນນໍ້າເຕັມຈອກ ແຕ່ຈົ່ງເປັນຈອກທີ່ເຢັ້ນນໍ້າລົງໄປ ເທົ່າໃດ໋ກໍບໍ່ເຕັມແທນ

%d bloggers like this: