ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

ປະທານບໍລິສັດ

ນາງ ປາວີນາ ສີລາຊາ

ບໍລິສັດ ຊີອີໂອລາວ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ

ບໍລິສັດ ຊີອີໂອລາວ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ ນາງ ປາວີນາ ສີລາຊາ ໃນວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2018. ສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່ ເຮືອນເລກທີ 202 ຮ່ອມ 01 ຖະໜົນ ດົງຄໍາຊ້າງ, ບ້ານດົງຄໍາຊ້າງ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ທະບຽນວິສາຫະກິດ ເລກທີ: 01B0009885 ອອກຊື່ ທ່ານ ນາງ ປາວີນາ ສີລາຊາ, ທຶນຈົດທະບຽນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນ: 100.000.000,00 (ໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານກີບ). ບໍລິການຮັບໃຊ້ສັງຄົມດ້ານການຝຶກອົບຮົມຄອມພິວເຕີ ແລະ ໄອທີ.

%d bloggers like this: