ຝຶກອົບຮົມ

ນັກສໍາມະນາກອນຈາກ ມຊ ຖ່າຍຮູບລວມ ກັບຄູຝຶກຈາກບໍລິສັດ ຊີອີໂອລາວ ພາຍຫຼັງ ການຝຶກອົບຮົມສໍາເລັດລົງຢ່າງຈົບງາມ ແລະ ມີຄວາມໝາຍ-ຄວາມສໍາຄັນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 01-03 ສິງຫາ 2022.